Møtet avholdes i bankens lokaler på Inndyr. (Møterom 3. etg.)

Ønsker du å delta på møtet  du sende mail til bmh@gspb.no, eller sende melding til tlf. 905 36 885 senest innen tirsdag 28. mars 2023 kl. 15.

Til behandling:

Valg av 1 medlem til Generalforsamlingen for 4 år, 2023 - 2026. 

Valgkomitéens forslag: Aina Myrvoll, Nygårdsjøen (Gjenvalg).

Valg av 1 varamedlem til Generalforsamlingen for 4 år, 2023 - 2026.

Valgkomitéens forslag: Maja Edvarda Oldervik, Inndyr (Gjenvalg).

Valg av 1 medlem til bankens valgkomité for 2 år, 2023 - 2024.

Valgkomitéens forslag: Lisbeth Selstad Amundsen, Glomfjord (Nyvalg).

Valg av 1 varamedlem til bankens valgkomité for 2 år, 2023 - 2024.

Valgkomitéens forslag: Hallvard Johansen, Inndyr (Nyvalg).

De som kan delta på valgmøte og er valgbar kommer frem av bankens vedtekter.

Gildeskål Sparebanks vedtekter:

§3-4 Kundenes valg av medlemmer til Generalforsamlingen.

Sparebankens myndige kunder som har innskudd, lån, kreditt eller annet kundeforhold hos banken er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens Generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

 

Inndyr, 20. mars 2023

Aina Myrvoll

Generalforsamlingens leder