Møtet avholdes i bankens lokaler på Inndyr. (Møterom 3. etg.)

Ønsker du å delta på møtet ønsker vi at du sender mail til bmh@gspb.no eller melding til tlf. 905 36 885 senest innen 20. mars 2024 kl. 15.

Til behandling:

Valg av 2 medlemmer til Generalforsamlingen for 4 år, 2024 - 2027. 

Valgkomitéens forslag:

Lisbeth Selstad Amundsen, Glomfjord (Gjenvalg).

Hallvard Johansen, Inndyr (Nyvalg) 

Valg av 1 medlem til bankens valgkomité for 2 år, 2024 - 2025.

Valgkomitéens forslag:

Aina Myrvoll, Nygårdsjøen (Gjenvalg). 

De som kan delta på valgmøte og er valgbar kommer frem av bankens vedtekter.

Gildeskål Sparebanks vedtekter:

§3-4 Kundenes valg av medlemmer til Generalforsamlingen.

Sparebankens myndige kunder som har innskudd, lån, kreditt eller annet kundeforhold hos banken er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens Generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for kundene.

 

Inndyr, 4. mars 2024

Aina Myrvoll

Generalforsamlingens leder