Å kjøpe bolig vil for mange nordmenn være den største investeringen de gjør i løpet av livet. Ikke bare én gang, men flere ganger gjennom de ulike fasene – fra den første boligen du kjøper, til du må kjøpe større bolig fordi du får barn, og kanskje en mindre bolig når barna etter hvert flytter ut.

Her er noen generelle råd om boligkjøp og finansiering – med alle forbehold om at din situasjon er såpass unik at det også kan være lurt å snakke med noen i banken om dine valg.

Først og fremst: du må berede grunnen, og ha en livsstil som er tilpasset det å ta et stort økonomisk ansvar. De tider hvor du var for voksen å regne, og den dagen du ble konfirmert er for lengst historie. I dag varer russetida for mange til de er langt opp i 20-årene. Det kan være lurt å tenke over følgende:

  • Har du en trygg jobb?
  • Har du kontroll over ditt private forbruk?
  • Vil du savne turer på byen, nattklubber og den økonomiske evne til å svi av 20 000 kroner på en helgetur til Paris?

Mange unge vil svare et rungende ‘Tja’ på overnevnte spørsmål, hvilket ikke er helt unaturlig. En vet jo aldri hva livet blir, før en hopper ut i det. Men det er uansett verdt å tenke over at et boligkjøp kan begrense friheten til hva du kan bruke penger på.

Hvor lenge skal du bo på samme sted? Det er betydelige transaksjonskostnader når du kjøper og selger bolig. Ikke bare meglerkostnader, gebyrer ved å etablere lån og dokumentavgift – men overflateoppussing som slites i løpet av få år hører også med.

Derfor bør du regne med å bo noen år i din nye, selveide bolig hvis du skal være trygg på at selve transaksjonen – det å kjøpe en bolig – lønner seg.

Jo yngre du er, desto vanskeligere er det å være sikker på hvor lenge du blir boende. ‘Young, free, single and always willing to mingle’ er en livssituasjon som mange unge vil kjenne seg igjen i, og som bør tenkes igjennom før du kjøper bolig.

Unge bør passe seg for å bli svinebundet til en bolig i år hvor fremtiden er uforutsigbar. Du vil jo ikke fraskrive deg muligheten til å ta en jobb eller utforske et studieopphold i utlandet? Og hvem vet, kanskje din neste kjærlighet må forfølges til et annet kontinent?

Når du er ferdig med å virre rundt på byen og trives i jobben du står i, er du trolig kommet over i en livsfase hvor du definitivt bør sette deg ned og gruble over om du skal kjøpe bolig.

Mange vil savne egenkapital til å realisere boligdrømmen med stor B. Kanskje kan du spørre foreldrene dine om hjelp, eller sjekke muligheten for arv?

I tillegg bør du ta en tur til den lokale sparebanken din for en samtale med din autoriserte finansielle rådgiver.

En rådgiver kan nemlig hjelpe deg med to litt uavhengige utfordringer:

  1. Kartlegge dine behov for finansielle tjenester
  2. Gi deg et lånetilsagn, som du kan bruke når du skal kaste deg ut i budrundene

Et generelt råd er at du bør låne nok til å ta høyde for uforutsette utgifter – for eksempel feil eller mangler ved boligen, eller utgifter til å kjøpe møbler.

Det er også lurt å ikke basere seg på utleieinntekter ved for eksempel å leie ut en kjellerleilighet. Det er kjekt å ha, men det kan være lurt å ikke gjøre deg avhengig av å måtte drive med utleie for å få råd til å nedbetale boliglånet. Man vet jo aldri når man går lei.

Når du etablerer deg med barn er det kjekt å ha plass til besteforeldre på besøk. Men det er ingen grunn til at de skal bo gratis. Tvert imot vil en fornuftig ordning være at de sponser bittelitt av boligen, som jo er unormalt stor nettopp for at de skal kunne besøke barnebarnet.

Et siste poeng: avklar eierforholdet av boligen. Hvem skal stå som eiere, hvem skal ha gleden av at den stiger i verdi eller gir store økonomiske tap?

Og kanskje aller viktigst: Ta en prat med rådgiveren i banken din. De kan hjelpe deg med livets små og store boligspørsmål.