Innleveringsfrister for betaling til utlandet

Gjelder fra 28.10.2019 for belastning av konto i lokalbank

Oppdrag via Nettbank Bedrift Utland* Innleveringsfrist* Valutering debet Valutering kredit
 EUR  kl 14.30  Samme dag  Samme dag 
 DKK  kl 15.15  Samme dag  Samme dag
 CAD, EUR**, GBP, MXN, USD  kl 16.15  Samme dag  Samme dag
NOK  kl 15.00  Samme dag  Samme dag

 SEK

 kl 16.15  Samme dag   Samme dag
 CHF  kl 15.30  Samme dag   Samme dag
 CZK, HUF  kl 11.00  Samme dag   Samme dag
 PLN  kl 14.00  Samme dag   Samme dag
 AED, AUD, HKD, JPY, NZD, RON, SGD, TRY, ZAR  kl 15.30  Bankdag 1   Bankdag 1
 THB  kl 11.00  Bankdag 1   Bankdag 1
 Øvrige valutaer  kl 15.30  Bankdag 1   Bankdag 1

 

 

*Betaling mottatt manuelt, har innleveringsfrist 1 time før den oppgitte fristen for aktuell valutasort. For at betalingen skal være sikret behandling uten forsinkelse, forutsetter vi at oppgitte opplysninger er riktige, og fremsending av oppgitt valutasort er mulig. Innenfor EU/EØS er mottakers bank som hovedregel lovpålagt å kreditere mottakers konto samme dag som de mottar pengene.  I land utenfor EU/EØS kan det i noen tilfeller gå flere dager fra kredit mottakers bank til kredit mottakers konto. Valuteringsreglene viser kredit av første bank hvis flere banker er involvert. I slike tilfeller kan kredit av mottakers bank skje senere enn det som fremgår av tabellen ovenfor.

**Gjelder betalinger til land utenfor SEPA.