Det skal være enkelt å være riktig forsikret

For at du skal slippe å bruke unødvendig tid på å finne ut hvilke forsikringer bedriften din trenger har vi samlet det du må ha i en og samme forsikring basert på bransjen og de forsikringsbehov du har.

Håndverkerforsikring er en forsikring som er skreddersydd for håndverkere. Den inneholder de viktigste forsikringene for å sikre at driften fortsetter som før, dersom uhellet er ute, i tillegg til at den ivaretar kravene til forsikring etter Norsk Standard.

Forsikringen inneholder med andre ord alt det du trenger: 

Rettslig erstatningsansvar
Bedriftens rettslige erstatningsansvar er ivaretatt av forsikringen. Forsikringen omfatter også dekning for rettshjelp, som dekker bedriftens utgifter til juridisk bistand dersom man blir part i en tvist.

Kontraktsarbeid
Materialer og arbeidstimer som tilføres de ulike prosjektene er forsikret i henhold til Bustadoppføringslova eller Norsk Standard.

Verktøy og utstyr
Uavhengig av hvor ditt verktøy og utstyr befinner seg er det forsikret.

Utover denne forsikringen anbefaler vi følgende forsikringer for håndverkere:

 • Håndverkers bil
  Det er lovpålagt å forsikre bilen med ansvarsforsikring, men vi vet at bilen er et viktig verktøy for mange håndverkere og har derfor en egen forsikring for håndverkers bil.
 • Yrkesskade
  Som håndverkerbedrift med ansatte er det lovpålagt med yrkesskadeforsikring.
 • Helseforsikring
  En god helseforsikring sparer ansatte for helsekø samtidig som det sparer bedriften din for utgifter.
 • Personalforsikring
  En god personalpolitikk er tuftet på tillit. Gode personalforsikringer som sikrer medarbeiderne og deres familie er en god bidragsyter for å oppnå det.