For å få erstatning dekket av avbruddsforsikring, må det vises til en erstatningsmessig skade på bygning eller eiendeler. Dette gjelder også dersom virksomheten får redusert eller fullstendig stans i drift. Kan det vises til erstatningsmessig skade sikrer avbruddsforsikringen at bedriften sitt økonomiske resultat er det samme som før skaden skjedde.

Dekker avbruddsforsikring tap grunnet Korona?
Utbruddet av Koronaviruset påfører ikke skade på bygning eller eiendeler. Dermed dekker ikke avbruddsforsikring tap som følge av Koronautbruddet.

Hva med permitteringer, stenging eller redusert omsetning?
Det er også her krav til en erstatningsmessig skade på bygning eller eiendeler for at forsikringen skal gi erstatning. Avbruddsforsikringen gjelder også når adkomsten til eller bruken av forsikringsstedet er fysisk hindret eller vanskeliggjort som følge av skadeforebyggende tiltak eller selve skaden.

Siden Koronaviruset ikke blir definert som en erstatningsmessig skade, dekker ikke avbruddsforsikringen tap som følge av at bedriften må stenge eller avlyse planlagte aktiviteter grunnet utbruddet av Koronaviruset. Det samme gjelder dersom bedriften får redusert omsetning fordi den ikke får nødvendig leveranser fra leverandør som har stengt på grunn av Korona.

Det er altså ikke mulig å kjøpe forsikring som erstatter det reduserte økonomiske resultatet som følge av Koronaviruset, enten det kommer av permitteringer eller andre årsaker i kjølvannet av utbruddet av Koronaviruset.

Bedrifter må ha yrkesskadeforsikring
Dersom bedriften blir nødt til å permittere hele eller deler av arbeidsstokken sin, må yrkesskadeforsikringen fremdeles holdes gående. Bedriften har fremdeles forsikringsplikt. Ved permitteringer av bedriftens ansatte, ta kontakt med oss, slik at vi kan oppdatere bedriftens forsikringer og sørge for at dere er riktig forsikret. Det samme gjelder hvis virksomheten din opplever redusert omsetning som følge av situasjonen vi nå befinner oss i.

Ta kontakt med oss, så kan vi ta en gjennomgang av forsikringene dine for å tilpasse forsikringene til den situasjonen vi befinner oss i.