Gildeskål sparebank ble stiftet i møte den 23. juli 1883 og trådte i virksomhet den 13. oktober samme år. 

Arbeidet med å etablere en sparebank i Gildeskål ble initiert av lensmann Haagen Olsen allerede i 1881, og den 26. november 1881 møtte 11 menn som vedtok en plan for opprettelse av banken. Etter endringer pålagt av myndighetene ble denne plan vedtatt som de første vedtekter for banken. 

Tiden mellom dette første møte og møtet i 1883 ble benyttet til å tegne interessenter samt skaffe kommunal garanti for bankdriften. 

Grunnfondet ved oppstart var kr 1.210,00 innskutt av "35 menn". Fra stiftelsen og frem til 1933 hadde banken lokaler i Lensmannsgården på Sund i Gildeskål. I 1933 flyttet banken sin virksomhet fra Lensmannsgården på Sund til lokaler på Inndyr hos Lars Christensen. 

I 1955 flyttet banken inn i egne lokaler på Inndyr, beliggende ved Skoleveien. I 1968 flyttet banken igjen til nye lokaler mer sentralt beliggende på Inndyr, vis a vis Kommunehuset. Tidlig på 1980-tallet ble igjen lokalene for små, og det ble besluttet utvidelse av eksisterende bygg. Det nye bygget ble tatt i bruk høsten 1986. 

I forbindelse med 100års-jubileet i 1983 ble det drøftet mulighetene av å opprette en filial i Nygårdsjøen. Vedtak om en slik opprettelse ble fattet i forstanderskapet i februar 1985, og i juni 1985 kunne filialen åpnes ved Ertenvågkrysset. Etter at nyhetens interesse hadde avtatt noe, var i en periode besøkstallene lite tilfredsstillende. Imidlertid endret dette seg betraktelig, og filialen ble etterhvert benyttet flittig av så vel egne som andre bankers kunder. Men de siste årene har som kjent mye av den tradisjonelle bruksmåten mot bank endret seg drastisk for alle bankkunder i Norge, så filialen ble vedtatt nedlagt pr. 31/12-2015 og de ansatte flyttet til hovedkontor på Inndyr.

Ved opprettelsen av Sparebanken Nordland i 1985 truet fusjonsspøkelset også Gildeskål Sparebank. Med knappest mulig flertall i Forstanderskapet ble det besluttet at Gildeskål Sparebank ikke skulle gå med i den nye storbanken. Det har vist seg i ettertid at dette var en riktig beslutning.
Gildeskål Sparebank vedtok i 2011 å  gå inn som aksjonær i Eika Gruppen AS og i april 2012 gikk banken i  med full tyngde i Eika Alliansen sammen med 75 andre lokalbanker. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene. Gildeskål Sparebank er nå blitt en moderne bank som kan levere konkurransedyktige produkter og tjenester tilpasset kundenes behov.
Bankens virksomhet retter seg i hovedsak mot lokale kunder, så vel personkunder som næringsliv. Imidlertid har vi også mange kunder i regionen, og faktisk over hele landet, vesentlig utflyttede Gildeskålværinger. 

10. desember 2018 nådde Gildeskål Sparebank en ny milepæl med åpningen av et rådgivningskontor i Bodø.

Når man ser bort fra mellomkrigstiden har banken hatt en stabil utvikling, og særlig på 80- og 90-tallet har økningen i forvaltningskapitalen vært stor. Bankens forvaltningskapital passerte 1 mill. kr i 1949, 2 mill. i 1958, 10 mill. i 1971 og 50 mill. i 1982 (53 mill.). 1987: 110 mill., 1991: 155 mill., 1998: 213 mill. Pr. 31.12.2017 har banken en forvaltningskapital på kr 621,3 mill. 

Banken har i dag 9 ansatte fordelt på 9 årsverk.