Skattefradraget halvert

Det årlige sparebeløpet er fremdeles 27 500 kr, men i statsbudsjettet for 2023 valgte regjeringen å halvere skattefradraget, slik at maksimalt skattefradrag fremover utgjør 2 750 kr. Likevel er BSU fortsatt den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år; du får vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.

BSU-ordningen gir personer mellom 18 og 34 år mulighet til å spare inntil 27 500 kroner i året, og 300 000 kroner samlet. Sparebeløpet skal benyttes til boligformål, og har et skattefradrag for å motivere til sparing i egen bolig.

Endringen ble gjort gjeldende fra inntektsåret 2023. Det betyr at dersom du før nyttår 31.12.2022 fylte opp maksbeløpet på inntil 27 500 kr på BSU-kontien din, kan du fortsatt få det gamle fradraget på 5 500 kroner for dette inntekståret.

 Fakta om BSU
  • Sparing med skattefradrag for ungdom
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år
  • Årlig sparebeløp er inntil kr 27 500 per år
  • Fradraget gis med 10 % av det årlige sparebeløpet, og innebærer et skattefradrag på inntil kr 2 750. 
  • Skattefradraget forutsetter at du ikke eier andel i bolig
  • Rammen for samlet sparing er kr 300 000 (eks renter)
  • Du kan kun ha én BSU-konto, men denne kan flyttes til annen bank om ønskelig. Har du avsluttet kontoen, kan du ikke senere opprette en ny
  • Nytt fra i fjor er at BSU-midler også kan benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig, i tillegg til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på bolig du allerede hadde kjøpt. 


Les mer om BSU