Hest

Hesteforsikring hjelper deg økonomisk dersom hesten din blir syk, skadet eller dør.
  • Forsikringen kan kjøpes fra og med hesten er ni dager gammel
  • Kan utvides til å omfatte erstatning for blant annet veterinærutgifter
  • Omfatter skader som fører til at hesten på grunn av sykdom eller ulykke, dør, må avlives eller kommer bort
Kontakt meg om forsikring av hest

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

  • Forsikring for enkeltdyr som identifiseres med navn og id-nummer.
  • Kan tegnes fra ni dagers alder.  
  • Veterinærattest kreves når forsikringssum er over kr 50 000.
  • Gjelder inntil første forfall etter at hesten fyller 24 år.
  • Veterinærutgifter erstattes med inntil kr 60 000 per skadetilfelle.