Kollektiv ulykke

En ulykkesforsikring særlig tilpasset medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner, barn i barnehage og skoleelever. Kan også kjøpes av firmaer på deres ansatte.
 • Omfatter skade ved dødsfall
 • Omfatter medisinsk invaliditet
 • Valgfrie forsikringssummer
Kontakt meg om kollektiv ulykkesforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

 • Ulykkesforsikring som er særlig tilpasset barn den tiden de er i barnehagen eller på skolen, eller på vei til og fra. 
 • Passer også godt til medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner. 
 • Sørger for god dekning når lagets medlemmer driver ulike former for dugnadsarbeid. 
 • Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulykkeforsikring. 
 • Gir økonomisk trygghet dersom forsikrede rammes av en ulykke. 
 • Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. 
 • Velg mellom dekning hele døgnet, under organisert aktivitet eller kun i fritiden. 
 • Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av valgt forsikringssum og uføregrad.