Forsikring av varer under transport

Vi forsikrer dine varer under transport. Med denne forsikringen sørger du for at konsekvensene ved et transportuhell blir mindre.
  • Dekker skader på varer og utstyr
  • Erstatter tapt fortjeneste
  • Tilbyr tre ulike varianter tilpasset ditt behov
Kontakt meg om forsikring av varer under transport

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Vil tilbyr forsikring tilknyttet ditt behov

Transport bedrift 
Forsikringen omfatter transport av handelsvarer med ekstern transportør. 

Transport egen bil 

Årsforsikring for medbrakt utstyr og egne varer med egen bil. 

Transport engangs 
Forsikringen omfatter enkeltforsendelser av varer og løsøre. Kan også benyttes for privatpersoner ved forsikring av flyttegods.