Skademelding

Utsatt for uhell, sykdom eller tyveri på reise? Her finner du skademeldingsskjema.

Hjemtransport eller sykehusinnleggelse
I slike situasjoner skal du alltid kontakte Eika Forsikring før hjemtransport igangsettes eller ved langvarig sykehusinnleggelse.

Avbestilling
Før du melder skaden til oss må du ha kontaktet reisearrangøren for avbestilling av reisen, eventuell refusjon fra arrangøren kommer til fratrekk på erstatningen. Det må fremlegges dokumentasjon på avbestillingsårsak, for eksempel bekreftelse fra lege på sykdom.

Avbrutt ferie
Hvis ferien blir avbrutt pga. sykdom/ulykke i nærmeste familie bosatt i Norge skal Eika Forsikring kontaktes før hjemreisen igangsettes.

Identitetstyveri
Ta kontakt når du har mistanke om at økonomiske uregelmessigheter har funnet sted. For eksempel om du mottar regninger for produkter du ikke har bestilt, får uventede belastninger på ditt kredittkort, mottar varsel om adresseendring eller kredittsjekk som du selv ikke kjenner til. Forsikringen gjelder kortinnehaver og innehaver av tilleggskort.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08:00-17:00
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Nummeret finner du på ditt kort.

Øyeblikkelig hjelp
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med SOS International a/s +45 70 10 50 50 (24 t). 
Når du tar kontakt må du referere til Eika Kredittkort, samt kortnummer. Disse numrene finner du på ditt kort.

Ved utenlandsreiser utenfor EU og Nord-Amerika, anbefaler vi at du skriver ut og tar med deg forsikringsvilkårene på reisen. Ha alltid med deg reiseforsikringsbeviset.


Slik melder du inn en skadesak