Tør du å tenke det utenkelige - at du eller dine nærmeste blir rammet av sykdom, uførhet eller død? Det kan medføre usikkerhet rundt fremtiden og din økonomiske situasjon dersom inntektsgrunnlaget plutselig blir halvert.

– Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange er nok preget av en «det skjer ikke meg-holdning», sier Inger F. Kvaal, avdelingsleder Personforsikring i Eika Forsikring. 

Ingen kan forutse fremtiden, det eneste vi kan gjøre er å sikre oss så godt vi kan og trygge oss i en tid preget av usikkerhet.

Dette er de viktigste forsikringene for deg og din familie:

1. Forsikring ved kritisk sykdom 
Denne forsikringen sikrer deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt. - Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en kritisk sykdomsfase er viktig, og denne forsikringen gir nettopp det, sier Inger Kvaal.
Forsikring ved kritisk sykdom

2. Barneforsikring 
Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre, men hva med barna? Denne forsikringen består av flere ulike dekninger, hvor de vesentligste dekningene, som utbetales til barnet, er varig medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, samt uføredekning.

- Vi har en like god dekning for varig men ved sykdom som ved ulykke. Når vi vet at inntil 80% av årsaken til varig medisinsk invaliditet skyldes nettopp sykdom, oppleves dette som en riktig ivaretakelse av våre kunder. Vi vet hvor statistikken gir utslag og prioriterer nettopp disse områdene for at det skal gjøre en forskjell når det gjelder som mest, sier Kvaal.
Dette er vår barneforsikring

3. Dødsfallforsikring
Denne forsikringen sikrer at familien kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt, selv om en med forsørgeransvar dør. - Et dødsfall vil være vondt for alle, og det kan man ikke forsikre seg mot. Men med en dødsfallforsikring sikrer man at familien i alle fall ikke får store økonomiske omveltninger midt i alt det vonde, sier Inger Kvaal.
Dette er dødsfallsforsikring

4. Uføreforsikring 
Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap. Har du råd til det? Tenk over hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil føre til for deg, og sørg for at uføreforsikringen din reduserer dette tapet, sier Kvaal.
Lær mer om uføreforsikring her

Selv om du ikke kan forsikre kjærligheten, kan du forsikre deg av kjærlighet. 

#tavarepå flokken din!