Innboforsikring

Innboforsikring

Hjemmet ditt rommer ofte større verdier enn du tror. En god innboforsikring sikrer alle tingene du tar med deg når du flytter inn. Og husk – innboforsikring er viktig enten du eier eller leier bolig.

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Innbo Pluss Innbo 
   
Uhellsforsikring med inntil 30 000 kroner i hele verden


Skade på innbo ved plutselig og uforutsett ytre hendelse i bolig på forsikringsstedet


Innbo som blir skadet i flytting med egen bil


Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 40 000 kroner
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres egenandel ved sykkeltyveri)


Tyveri av sykkel utenfor forsikringsstedet inntil 10 000 kroner
(er sykkel registrert i et FG-godkjent sykkelregister, halveres egenandel ved sykkeltyveri)


Tyveri fra uteareal på forsikringsstedet


Ombygging av bolig på grunn av ulykke eller handicap


Identitetstyveri


Skade på matvarer og luktskade på fryser og kjøleskap


Brann-, vann- og tyveriskade


Se fullstendige vilkår (pdf)

Er du riktig forsikret?

Verdifulle eiendeler

Noen ting er spesielt verdifulle for deg, og du er redd for at disse skal bli ødelagt eller gå tapt. Har du verdifulle eiendeler du ofte tar med deg ut av huset, som smykker, bunad eller våpen, kan disse forsikres hos oss. 
Se fullstendige vilkår (pdf).