IPID - Produktinformasjon

IPID (Insurance Product Information Document) er et forenklet og standardisert informasjonsdokument. Det skal gi deg relevant og nyttig informasjon om våre private forsikringer.